Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Сливница

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2208.00 Първа: 21.04.2022
Втора: 21.04.2022

ДГС Сливница

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27944.00 Първа: 05.04.2022
Втора: 05.04.2022