Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Сливница

Обект: 22529 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29146.00 Първа: 07.07.2022

ДГС Сливница

Обект: 22528 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13424.00 Първа: 07.07.2022

ДГС Сливница

Обект: 22527 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32760.00 Първа: 07.07.2022

ДГС Сливница

Обект: 22423-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4630.00 Първа: 20.04.2022

ДГС Сливница

Обект: 22421-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 18570.00 Първа: 20.04.2022

ДГС Сливница

Обект: 22116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20840.00 Първа: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22115-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 130578.00 Първа: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22113-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13296.00 Първа: 28.03.2022
Втора: 28.03.2022

ДГС Сливница

Обект: 22112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21046.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22107-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12997.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22106-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16649.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26213.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22105-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24888.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22104-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10397.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22103-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4716.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22102-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8292.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22101-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15912.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022