Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Сливница

Обект: 2106 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 12.08.2021
Втора: 12.08.2021

ДГС Сливница

Обект: 2104 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7147.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Сливница

Обект: 2103 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4112.00 Първа: 29.03.2021

ДГС Сливница

Обект: 2101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6220.00 Първа: 29.03.2021