Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Сливница

Обект: 22113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 32605.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 48047.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22107-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 23851.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22106-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30930.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59450.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22105-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50066.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022