Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Сливница

Обект: 21638-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 80718.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21636 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 94222.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 33642.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 31299.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 19541.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 53478.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 61957.00 Първа: 03.12.2020