Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Сливница

Обект: 2200ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 80636.00 Първа: 20.05.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 22426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 62701.00 Първа: 17.05.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 22425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21914.00 Първа: 17.05.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 22118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3085.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14936.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29741.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22110-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19125.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22109-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11938.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2022

ДГС Сливница

Обект: 22108-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24642.00 Първа: 05.01.2022
Втора: 05.01.2021