Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Сливница

Обект: 6 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ценоразпис ФЛ 8219.00 Първа: 11.11.2021
Втора: 11.11.2021

ДГС Сливница

Обект: 21948 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14604.00 Първа: 12.11.2021
Втора: 12.11.2021

ДГС Сливница

Обект: 21844 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31084.00 Първа: 29.10.2021
Втора: 29.10.2021

ДГС Сливница

Обект: 21740-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14640.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС Сливница

Обект: 21635-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14072.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21634-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 17024.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21633-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6014.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21632-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7777.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21631-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 6801.00 Първа: 01.07.2021

ДГС Сливница

Обект: 21324-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 11754.00 Първа: 24.03.2021

ДГС Сливница

Обект: 21323-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 71062.00 Първа: 24.03.2021

ДГС Сливница

Обект: 21109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 8060.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 6766.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 74505.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 6148.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 17676.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 21408.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 30352.00 Първа: 03.12.2020