Разнообразие от карстови и блатни местообитания!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Сливница

Обект: 211049 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3317.00 Първа: 26.11.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21947-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1719.00 Първа: 12.11.2021
Втора: 12.11.2021

ДГС Сливница

Обект: 21946-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14147.00 Първа: 12.11.2021
Втора: 12.11.2021

ДГС Сливница

Обект: 21945-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5958.00 Първа: 12.11.2021
Втора: 12.11.2021

ДГС Сливница

Обект: 21742-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 35245.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Сливница

Обект: 21743-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 14488.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Сливница

Обект: 21741-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5141.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Сливница

Обект: 21739-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 7264.00 Първа: 20.08.2021
Втора: 20.08.2021

ДГС Сливница

Обект: 21638-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35433.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21637-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20640.00 Първа: 01.07.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Сливница

Обект: 21636 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38435.00 Първа: 12.08.2021

ДГС Сливница

Обект: 21630-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2832.00 Първа: 15.06.2021

ДГС Сливница

Обект: 21529-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15184.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Сливница

Обект: 21528-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11162.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21527-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11041.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21426-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 43846.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21425-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6740.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21322-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 22073.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21321-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 11162.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21220-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 42805.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21219-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5537.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21218-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12901.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21217-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2464.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21216-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 15560.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21215-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 12952.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21214-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 3920.00 Първа: 01.01.2021

ДГС Сливница

Обект: 21111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10453.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22894.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15700.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13280.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26828.00 Първа: 03.12.2020

ДГС Сливница

Обект: 21101 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19840.00 Първа: 03.12.2020